Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του Α. Ο. Α. Π. για την περίοδο 2020-2022 απαρτίζεται από τους:

 

 1. Ανδρουτσέλης Γεώργιος - Πρόεδρος

 2. Παπαδημητρίου Δημήτρης - Αντιπρόεδρος

 3. Αργυριάδης Ιωάννης - Γραμματέας

 4. Χρυσανθόπουλος Καλλισθένης - Ταμίας

 5. Μπουραζάνης Ιωάννης - Έφορος Αγωνιστικού

 6. Σαλογιάννης Ιωάννης - Έφορος Μελών

 7. Κολοκούρη Ελένη - Έφορος Δημ .Σχέσεων

 8. Παντελή Μαρία - Έφορος Γυναικείου Τμήματος

 9. Κουρμπανάς Δημήτρης - Έφορος Εγκαταστάσεων

 10. Μανωλόπουλος Ανδρέας - Αναπληρωματικό Μέλος

 11. Κονταξής Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος